PTSD udredning

Har du symptomer på PTSD, er det vigtigt at søge afklaring på, om du har diagnosen, eller om det er noget andet, du slås med. Lyt til dine omgivelser og spørg din læge til råds i forhold til, om dine symptomer tyder på PTSD eller Kompleks PTSD. Din læge kan lave en screening for PTSD og henvise dig til udredning i  psykiatrien eller hos en privatpraktiserende psykiater. Læs mere om udredning og diagnosticering nederst på siden.

www.lptsd.dk

Udredning og diagnosticering

Typiske spørgsmål til udredning og diagnosticering

  • Egen læge kan screene dig for PTSD for så at henvise dig til udredning hos:
  • En privatpraktiserende psykiater
  • En psykiatrisk sygehusafdeling
  • En psykiater i behandlingsregi

En autoriseret klinisk psykolog har mulighed for at diagnosticere. F.eks. forventes det, at psykologer i psykiatrien kan diagnosticere, eventuelt under supervision af en erfaren kollega.

Specialpsykologer kan varetage diagnosticeringsopgaven selvstændigt.

Psykologer kan altså godt stille en PTSD-diagnose, når de har den rette uddannelse og erfaring.

Er man sygemeldt og under en afklaring af ens erhvervsevne, vil kommunen typisk bede en udpeget psykiater om at udtale sig om hhv. diagnose og prognose ift. erhvervsevnen.

Der findes andre fagpersoner, der kan genkende og behandle PTSD og indgå i et team, hvis observationer ligger til grund for en diagnose-afklaring. Det drejer sig bl.a. om sygeplejersker og pædagogisk personale, der arbejder indenfor psykiatrien eller er ansatte på psykiatriske behandlingstilbud.

Scroll to Top