Børn med PTSD

Børn med PTSD har de samme symptomer som voksne

Tegn på PTSD kan komme lidt anderledes til udtryk hos børn. Nogle gange ser man ikke det primære symptom først men opdager en ændret adfærd, der dækker over eller udspringer fra de primære symptomer.

 

www.lptsd.dk
JEG ER UNDER 18 ÅR OG HAR SYMPTOMER PÅ PTSD

HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP?

EN VOKSEN

Søg hjælp hos en voksen, du kender og føler dig tryg ved. Det kan være din mor eller far eller et andet familiemedlem, men det kan også være en voksen udenfor din familie, hvis du ikke er tryg ved at tale med én i din familie. Det vigtigste er, at du får sagt, hvordan du har det. Måske personen kan hjælpe dig, med at finde ud, hvordan du bedst kan få hjælp. 

EN LÆRER

Fortæl din klasselærer, hvordan du har det. Det kan også være en anden lærer eller pædagog, du tænker kan være god at tale med. Din lærer eller pædagog kan sammen med dig og dine forældre finde ud af, om en snak med skolepsykologen kan være en god idé. Din lærer kan også undersøge, om der er andre, der skal kontaktes, så du kan få hjælp.

EGEN LÆGE

Ring til egen læge og bed om en samtale om, at du har det dårligt. Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du lider af PTSD eller har andre ting, du skal have hjælp til. Måske har du brug for at tale med din læge flere gange.

PSYKIATRISK AKUTMODTAGELSE

Både børn og voksne kan tage på psykiatrisk akutmodtagelse, uden at have en aftale på forhånd, hvis der er akut behov for psykiatrisk hjælp.

KOMMUNE

Du kan kontakte din kommune og bede om at tale med en sagsbehandler, der arbejder med børn og familier. 

ONLINE TILBUD

Der findes rigtig mange online tilbud, som kan hjælpe dig videre til den rette hjælp. F.eks. Headspace, Børns vilkår mm. 

Symptomer hos børn kan vise sig anderledes end hos voksne

Børn kan være svære at aflæse, når de har det skidt. Nogle gange gemmer de deres følelser, fordi de ikke kan være i dem, eller fordi de ikke vil gøre deres forældre kede af det. Dette kan også være gældende for børn, der ikke er omsorgssvigtede eller udsat for traumer i hjemmet.

Ved psykisk eller fysisk vold i hjemmet, seksuelle overgreb, misbrug mm kan det være sværere at spotte et barns mistrivsel. Børn er gode til at vise loyalitet overfor deres nærmeste og kan have svært ved at skelne mellem hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, når omsorgssvigt og overgreb er en del af hverdagen.

Se her hvordan symptomerne kan komme til udtryk

www.lptsd.dk
Flashbacks medfører, at barnet...
 • har mareridt
 • ikke vil i seng om aftenen
 • har svært ved at sove alene
 • har en afbrudt søvn
 • kan reagere kraftigt ved sansemæssige oplevelser, der minder om traumet
 • Det yngre barn kan gentage det oplevede traume i sine lege
 • Det større barn kan blive optaget af ting, der minder om traumet og søge farlige situationer, for ubevidst at søge at genspille eller genopleve traumet
www.lptsd.dk
Undgåelsesadfærd viser sig ved, at barnet...
 • ikke vil i skole
 • trækker sig fra aftaler med sine kammerater
 • ikke vil deltage i ting, der før var spændende
 • ikke vil besøge bestemte personer eller steder
 • trækker sig mere til sit værelse end vanligt
www.lptsd.dk
Vagtsomhed viser sig ved, at barnet...
 • er mere irritabel end vanligt
 • kommer op at skændes eller slås med andre
 • bliver mere forskrækket
 • virker mere følsom og ængstelig end vanligt
 • kan udvikle angst
 • får kropslige reaktioner som anspændt vejrtrækning eller hyperventilation, spændinger i kroppen og hovedpine, bliver lydfølsom eller på anden måde mere sansemæssigt sart og overstimuleret
www.lptsd.dk
Personlighedsforandring der viser sig ved at barnet...
 • bliver mere indadvendt og stille eller på anden måde ændrer personlighed
 • mister interessen for fritidsaktiviteter
 • føler vrede og evt hævnlyst
 • kan føle skyldfølelse og selvhad
 • kan få selvmordstanker eller føle trang til selvskade
 • kan udvikle angst, depression og andre psykiske lidelser
 • kan have psykosomatiske reaktioner som mavepine, hovedpine eller andet. 
 • Det lille barn kan gå i stå i sin udvikling eller regrediere til et tidligere stadie og blive mere pylret og afhængig af sine forældre
 • Hos større børn/unge ses evt. udvikling af misbrug
www.lptsd.dk
Hukommelse-& koncentrations besvær viser sig ved at barnet...
 • får svært ved at koncentrere sig
 • får sværere ved at modtage og huske en besked
 • får sværere ved at koncentrere sig om at se en film eller læse en bog
 • får sværere ved at huske sine ting i hverdagen
 • får sværere ved at handle på og tage beslutninger på områder, de før har klaret selv
 • får problemer med hukommelse og indlæring
 • synes at forsvinde mere ind i sin egen verden/virker mere fjern end vanligt

  Traumeoplevelser, der kan udløse PTSD hos børn

  Risikoen for at udvikle PTSD øges, jo mere alvorligt traumet er, og jo flere traumer barnet eller den unge oplever. Andre psykiske lidelser samt hjerneskader kan øge risikoen for at udvikle PTSD efter en traumeoplevelse. Tidlige traumer kan ved re-traumatisering øge risikoen for udvikling af PTSD. Diagnosen Kompleks PTSD ses ved langvarige eller gentagende traumer, ofte startende i barndommen.

  Alle ulykker, hvor barnet har set på tæt hold eller selv oplevet at være i livsfare eller har følt stærk rædsel, psykisk og fysisk smerte. Det kan være

  • Trafikulykker
  • Drukneoplevelser
  • Voldsomme ulykker i hjemmet, under sport eller andet

  Når et barn bliver udsat for vold, føler barnet sig hurtigt i livsfare eller truet på sin sikkerhed, uanset sværhedsgraden af vold. Vold kan være

  • Vold i hjemmet med slag, skub og spark mm
  • Mindre grov vold, hvor den voksne tager hårdt fat i barnet hiver det afsted og fastholder det i lang tid, for mindre forseelser og som en fast del af hverdagen
  • Vold fra andre børn
  • Overfald og trusler om vold
  • Vidne til vold i hjemmet
  • Bortførelse
  • Indespærring 

   

  Psykisk vold er adfærd, der skader psyken i en grad, så barnet føler sig truet på sin eksistens, sit liv eller sikkerhed. Det kan f.eks. være 

  • Trusler om vold og død fra nærtstående eller andre
  • Ekstrem mobning
  • Trusler modtaget online

  Omsorgssvigt er når barnets nærmeste ikke udviser den omsorg, barnet har brug for. Det kan være voksne i barnets hjem, familie og institution. Er omsorgssvigtet af særlig alvorlig karakter, kan barnet udvikle PTSD eller Kompleks PTSD. Eksempler på grov omsorgssvigt kan være

  • At barnet ikke får tilstrækkelig mad og drikke
  • At barnet gentagende gange bliver overladt til sig selv og ikke får kontakt, trøst og fysisk nærhed
  • At barnet vokser op i meget utrygge omgivelser, med vold, overgreb, misbrug og konflikter
  • At barnet vokser op med meget uforudsigelige omsorgspersoner, som ikke tager ansvar for barnet
  • At barnet udsættes for overgreb, seksuelle krænkelser og/eller vold

  Katastofer, hvor børn som voksne har været i livsfare eller har oplevet situationen som livsfarlig eller potentielt livsfarlig. Det kan være

  • Naturkatastofer; voldsomme oversvømmelser, jordskælv mm
  • Ildebrand i hjemmet eller hvor barnet har opholdt sig

  Når et barn bliver livstruende syg og oplever, at der er en høj risiko for ikke at overleve, kan barnet  udvikle PTSD. Det samme gør sig gældende, når et barns omsorgspersoner, søskende eller andre nære relationer udsættes for livstruende sygdom eller dør enten pludseligt eller efter et pludselig opstået alvorligt sygdomsforløb. Når et barn oplever den form for traumer, er der risiko for, at barnet udover sygdom, tab og sorg også skal slås med en PTSD.

  Har du brug for at tale med en fagperson?

  Kontakt vores fagpersoner via brevkassen og de vil gøre deres bedste for at rådgive dig.

  www.lptsd.dk

  Følg os på sociale medier

  Scroll to Top