PTSD OG ARBEJDSLIV

Mange med PTSD må sygemelde sig i en kortere eller en længere periode, da de er så ramt af deres symptomer, at de ikke kan passe et arbejde. Nogle føler sig raske nok til at fortsætte på arbejdet men oplever, at det der før var nemt, bliver mere krævende.www.lptsd.dk
Som kollega eller arbejdsgiver kan du opleve følgende

hos en ptsd-ramt

www.lptsd.dk

Mindre fleksibilitet

Du kan opleve, at den ramte er mindre fleksibel ifm. arbejdsopgaver, arbejdstid mm.

Opgaveløsning

Den PTSD-ramte er længere tid om løse opgaver, end vedkommende plejer at være. Evnen til at multitaske er blevet mindre, og kendte opgaver glemmes måske.

Ændring i humør

Irritabilitet og vredesudbrud kan blive en følge af den øgede stressfølelse, vagtsomhed og manglende søvn, og der kan opstå konflikter, så du som kollega eller arbejdsgiver opleves mindre samarbejdsdygtig, urimelig og uforudsigelig.

Tankemylder og uro

Den PTSD-ramtes tanker kredser om det oplevede traume, eller han/hun er så angst og så meget på vagt, at det er svært at holde ud at være blandt andre mennesker ret længe ad gangen. Den ramte har tankemylder, uro og har måske svært ved at koncentrere sig eller være nærværende i en samtale.

Isolation

PTSD kan medføre en trang til isolation, hvilket delvist skyldes, at følelseslivet ændres. Det kan dog også ses som et udtryk for et behov for ro, og et middel for at få nervesystemet i bero. Det kan opleves som et fravalg af fællesskabet på arbejdspladsen.

Medarbejderen med PTSD er mere stresset end vanligt, får sværere ved at lægge stressen fra sig efter job og har brug for mere tid til at restituere. 

PTSD-hjernen er i forhøjet stresstilstand

Man tåler færre belastninger, før man reelt overbelastes og får forværret sine symptomer og/eller udvikler en depression eller andre lidelser oveni PTSD´en.

Evnen til forstå

Man er længere tid om at forstå en besked eller lære nye ting, fordi ens hjerne er ramt på både hukommelse og koncentrationsevnen samt evnen til at fokusere, planlægge og udføre opgaver. Indlæring af nyt kan være meget svær og koste den ramte mange ressourcer.

Lydfølsomhed

Måske er man blevet mere støjfølsom, og kan ikke tænke i det, der nu opleves som forstyrrende larm, som man før knapt bemærkede. Man afledes og forstyrres let, når ens hjerne er på vagt og tager alle stimuli ind.

Multitasking

Måske får man besvær med at formulere sig eller multitaske, helt ned til at det kan være svært at tage noter under et møde, samtidig med at man skal høre, hvad der bliver sagt.

Fokus

Det bliver svært at have flere bolde i luften samtidig, og man har måske sværere ved at holde fokus, når man er i et rum med flere samtaler i gang ad gangen. Man har brug for hjælp til at overskue, hvilke opgaver, man har og hvad, der skal løses først.

Hukommelse

Man får svært ved at huske ordrer, beskeder og aftaler. Rutiner, man før har haft nemt ved, bliver pludselig sværere.

Pres

Er ens hjerne virkelig på arbejde i en given situation, kan man opleve at glemme ord og selv bevægelser i en procedure, man har udført mange gange. Man har sværere ved at tage beslutninger og kan under pres føle, ens hjerne går helt i stå og man slet ikke kan tænke.

Glemsomhed

Man kan glemme, hvad man er i færd med eller lige har gjort. Måske bruger man tid på at checke alting efter, og man går med en fornemmelse af, at der er et eller andet, man har glemt.

Forudsigelighed

Grundet hjernens væren på overarbejde og på vagt, har man brug for forudsigelighed. Man er mere sårbar overfor ændringer i procedurer, aftaler og arbejdsopgaver.

For syg til at arbejde

Kan du ikke længere passe dit arbejde?

Hvis man ikke kan passe sit arbejde, skal man kontakte egen læge, fagforening og kommune, så man kan oplyses om pligt, rettigheder og muligheder for hjælp. En delvis sygemelding kan for nogle være en god løsning. Andre kommer sig bedst efter en periode med en fuldtidssygemelding. En lille del bliver ikke i stand til at vende tilbage til arbejdet.

www.lptsd.dk

En sygemelding skaber grobund for bekymringer

En sygemelding er i sig selv en stressende og uvis situation at stå i. Mange bliver ramt på identitetsfølelsen og tvivler på sig selv. Man bekymrer sig om fremtiden, både i.f.t.  økonomi, arbejdsevne og livskvalitet. Mange døjer desuden med opslidende og uhensigtsmæssige følelser af skyld, skam og mindreværd.

Offentlige ydelser

Her er et udpluk af offentlige ydelser som man ser ved en sygemelding

Kilde: www.borger.dk

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Ressourceforløb

I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. I et Fleksjob ansættes du færre timer og løser opgaver under hensyntagen til dine begrænsninger og særlige behov.

Førtidspension

Personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt førtidspension. Førtidspensionister kan arbejde og have anden indtægt ved siden af modtagelse af den førtidspension fra kommunen.

Nye muligheder

For nogle bliver PTSD´en en mulighed for at sadle om. Det kan f.eks. være at

Nyt job

At skifte sit job ud med et mindre krævendne job i samme eller i en ny branche og måske gå ned i tid og løn, kan være løsningen for nogle.

Førtidspension

Har du kun en ubetydelig arbejdsevne tilbage, kan førtidspension blive en realitet. Med den får du ro men skal omstille dig til et andet liv med en anden økonomi og en ny identitet. Det kræver tilvænning men er for nogle det bedste på sigt.

Fleksjob

I et fleksjob er man ansat på særlige vilkår, hvor man skal yde mindre både ift. mængden af opgaver og antal timer man skal arbejde. Man får kompensation for en vis del af sin løn men vil have en indtægtsnedgang.

www.lptsd.dk

Det er vigtigt at huske...

Det er vigtigt at huske på, at man ikke selv har valgt at få PTSD. Tal med andre om, hvad det er, du slås med. Andre kan ikke se på dig, hvad du lider af. Søg hjælp og husk, at du kan få et bedre liv efter behandling og ved at tilrettelægge dit liv, så du tager mere hensyn til din PTSD. Hold ikke dine følelser inde, men tal med dine nærmeste, dine kolleger, din læge eller andre behandlere og søg evt. forståelse hos ligesindede.

Har du brug for at tale med en fagperson?

Kontakt direkte vores fagpersoner via brevkassen og de vil gøre deres bedste for at rådgive dig.

www.lptsd.dk

Følg os på sociale medier

Scroll to Top