Livet med PTSD eller Kompleks PTSD

PTSD er en streslidelse, der for nogle ramte bliver kronisk. Kompleks PTSD vil oftere være kronisk end almindelig PTSD. Begge PTSD-lidelser påvirker livet og hverdagen for den ramte og de pårørende. Hvor svær (K-) PTSD man har, afhænger af hvor hårdt ens hjerne er ramt. Udover selve lidelsens sværhedsgrad, har det også betydning, hvilke øvrige livsvilkår, der er omkring den ramte.

www.lptsd.dk

Vigtigt at vide om livet med en PTSD-diagnose, uanset om du har almindelig PTSD eller K-PTSD

Udfordringerne

Man får en række udfordringer i forhold til hukommelse og andre kognitive funktioner, man sover dårligere, er mere vagtsom, får flashbacks og har tendens til undvigelse, og ens reaktioner og begrænsninger kan være svære at forstå – for både de nærmeste, for venner, kolleger, samarbejdspartnere, kolleger og andre. Ved Kompleks PTSD har man emotionelle udfordringer, besvær med at regulere sine følelser, et negativt selvbillede og problemer i sine relationer i form af konflikter og feks. besvær med at passe på egne og andres grænser.

Behandling

Behandling er nødvendig og skal afstemmes med, hvad man kan tåle, på et givent tidspunkt ift at arbejde med sine traumer.

Et ekstra livsvilkår

PTSD er et ekstra livsvilkår, man skal forholde sig til, sammen med de sorger og glæder, ressourcer og problemer, man ellers har. Man må søge viden om og måder, hvorpå man kan leve bedst muligt med sin PTSD.

Ro og hvile

Ro og hvile er afgørende for den PTSD-ramte. En PTSD-hjerne er i en forhøjet strestilstand og tåler færre stimuli, krav og opgaver. Efter at have været “på” psykisk, fysisk eller kognitivt, har man brug for at trække sig og hvile hoved og krop.

Accept af din tilstand

Accept af, at man har fået PTSD er et vigtigt skridt på vejen mod at leve godt med sin PTSD. Viden om og forståelse for sygdommen er afgørende, både hos den ramte selv og fra omgivelserne.

Forværringer

Ydre belastninger samt stress forværrer den PTSD-ramtes symptomer symptomer. Man er uhyre stresfølsom, når man har PTSD.

Skab ro med din diagnose

 • Det er svært pludselig ikke at kunne de samme ting som før. Det tager tid for de fleste at acceptere. Måske har du haft (K-)PTSD længe før, du fik diagnosen, men med en øget erkendelse ser du dig selv i et nyt lys.
 • Du har været vant til at tænke og agere på bestemte måder, og måske er der nogle mønstre, du kan ændre på, så du får et nemmere liv – trods din (K-)PTSD.
 • Det kan tage tid, og det kræver en indsats, men du kan få det bedre.
 • At få det bedre kan betyde, at du bliver rask, men det kan også betyde, at du lærer at leve bedre med en (K-) PTSD, der er blevet kronisk.
 • At leve bedre med en PTSD vil sige at leve et liv, hvor symptomerne viser sig mindst muligt, fordi man tager hensyn til, hvad man kan og ikke kan. Lykkes man med at passe godt på sig selv og lever man et liv, hvor der ikke kræves mere end man kan honorere, så kan man have timer, dage eller længere perioder med få eller stort set ingen symptomer.
 • Man lærer med tiden sin (K-) PTSD at kende og ved, hvad der får ens symptomer til at blusse op og rammer én hårdt psykisk og fysisk.
 • Egen læge
 • Behandlere med kendskab til (K) PTSD
 • Beskrivelser af (K)PTSD, på nettet
 • Foldere fra foreninger og instanser indenfor Psykiatrien mm
 • Fagbøger om (K)PTSD
 • Personlige beretninger om (K)PTSD, biografier, blogs mm
 • Hjemmesider om (K)PTSD, blogs mm
 • Fællesskaber for folk med PTSD, i foreninger, på Facebook mm
 • Gå til din læge og bed om hjælp til at blive udredt og få behandling for din PTSD-lidelse.
 • Undersøg alle dine muligheder for at få hjælp.
 • Forhør dig hos din kommune, din fagforening og Psykiatrien, for at blive klogere på, hvor du skal starte.
 • Måske er der også hjælp at hente hos dine nærmeste.
 • Måske har du brug for en håndsrækning fra en person i dit netværk, som kan hjælpe dig med at få ringet og bedt om en tid til en samtale hos egen læge. Det kan også være en hjælp for nogle, at en pårørende deltager i samtalen.
 • Arbejd på at acceptere, at du har (K-) PTSD, og at det er en lidelse, du bliver nødt til at tage hensyn til. Dette er ikke det samme som at give op. At fornægte lidelsen, gør den ikke bedre.
 • Behandling, viden og hensyn giver bedring og en mulighed for at leve bedst muligt med din PTSD.
 • Nogen bliver helt raske og fri af PTSD, andre kommer sig så meget, at de i lange perioder ikke mærker noget til sygdommen. For ca. 1/3 bliver tilstanden kronisk, men lærer de og får de mulighed for at tage hensyn til lidelsen, kan de leve et godt liv på trods og mindske deres symptomer.

Har du brug for at tale med en fagperson?

Kontakt direkte vores fagpersoner via brevkassen og de vil gøre deres bedste for at rådgive dig.

www.lptsd.dk

Følg os på sociale medier

Scroll to Top