PTSD BEHANDLING

 

PTSD behandling har 2 overordnede formål: at bearbejde traumer og mindske symptomer. 

 

De fleste behandlinger er målrettet de 3 kernesymptomer: Flashback, undgåelse og vagtsomhed, som både findes ved PTSD og Kompleks PTSD. Derudover  er nogle behandlinger rettet mod  problemer med følelsesreguleringen og hvordan man relaterer sig til sig selv og andre, f.eks. NARM og DAT. Dette kan særligt være relevant ved Kompleks PTSD.

PTSD behandling kan være kognitiv terapi, der med mere eller mindre grad af eksponering forholder sig til traumerne og symptomerne gennem terapeutiske samtaler. Behandlingen kan også være medicinsk ligesom kroppen og nervesystemet kan inddrages.

Da PTSD og Kompleks PTSD manifesterer sig i krop og nervesystem inddrages disse i nogle former for PTSD behandling. Her kan bl.a. nævnes SE-terapi, BBAT, tankefeltterapi, NADA og EMDR. Her forholder man sig til kropslige reaktioner og fornemmelser, og der kan være elementer af f.eks. akupunktur, bevægelse, åndedræt, afspænding, massage og øvelser til beroligelse af nervesystemet.

Du kan få behandling i psykiatrien i form af et PTSD-pakkeforløb eller hos en privatpraktiserende psykiater eller psykolog. Behandling hos en privatpraktiserende psykolog skal du ofte selv betale, men undersøg altid om du kan få tilskud til psykologbehandlingen over sygesikringen via egen læge. I særlige tilfælde indgår kommunen ved et individuelt skøn i betalingen.

Tryk på de sorte knapper nedenunder for at læse mere om den enkelte behandling.

Er der en vigtig behandlingsform, som du mener, vi mangler at beskrive her? Send os endelig en mail til info@lptsd.dk

Scroll to Top