HVAD ER PTSD?

PTSD er en psykisk stresslidelse, som kan opstå efter en eller flere traumatiske hændelser, hvor man har været i livsfare eller har følt sig truet på livet og følt en stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed.

Hvad er PTSD?

Hvad er PTSD og hvad betyder det for en PTSD-ramt at have den diagnose?

PTSD er en psykisk sygdom, der defineres som en traumeudløst stresslidelse. Udover at være en psykisk sygdom, ses ved PTSD forskellige hjerneforandringer og påvirkninger af nervesystemet. PTSD har en betydning for livet og hverdagen for både den ramte og de pårørende. PTSD optræder i forskellige sværhedsgrader og i enten den rene form eller som Kompleks PTSD. Hvor svær PTSD den ramte har, afhænger af mange ting, herunder sværhedsgraden og varigheden af de udløsende traumer samt den enkeltes livsvilkår, andre ressourcer og effekt af behandling.

“Alle kan blive udsat for traumer eller livskriser, men det er de færreste der udvikler PTSD”

ÅRSAGER DER KAN UDLØSE PTSD-SYMPTOMER

Ulykker
 • Ulykker i trafikken (bilulykker, togulykker, busulykker mm.)
 • Arbejdsulykker
 • Andre alvorlige ulykker
Arbejdsskader
 • Overfald
 • Vidne til ulykker og død
 • Kan forekomme i alle slags job, men oftest i højrisikojobs, som ambulanceredder, brandmand, politi- eller fængselsbetjent, ansat i psykiatrien mm.
psykisk vold
 • Mobning af særlig grov karakter
 • Trusler på liv
 • Stalking
 • Psykisk vold med trusler
fysisk vold
 • Vold i hjemmet
 • Voldelige overfald
 • Voldtægt, seksuelle overgreb
 • Skyderi
 • Røveri
 • Kidnapning
 • Vidne til vold eller mord
Barndomstraumer
 • Opvækst i misbrugshjem
 • Emotionel omsorgssvigt
 • Incest
 • Seksuelle overgreb
 • Vold i nære relationer
 • Tab af forælder
SYGDOM OG DØD
  • Livstruende sygdom med alvorligt sygdomsforløb
  • Traumatisk operation
  • Traumatisk  fødsel
  • Pludselig død hos nærmeste før tid 
Følgende symptomer skal være til stede for at kunne få diagnosen

SYMPTOMER PÅ PTSD

For at få diagnosen PTSD skal de 3 kernesymtomer være til stede. Sværhedsgraden af de enkelte symptomer kan variere og komme forskelligt til udtryk fra person til person og i forskellige situationer hos den enkelte.

www.lptsd.dk

Flashback

Flashback er en  genoplevelses-oplevelse af et traume: En følelse af, at man oplever traumet eller dele af traumet igen. En forstyrrelse af virkeligheden her og nu.

Flasback udløses af triggere, dvs. ting, der minder én om traumet; det kan være en lyd, en lugt, en situation, en følelse, en sanseoplevelse mm.

Genoplevelses-oplevelsen kan forekomme som:

 • Ubehagelige, påtrængende minder, der vækker angst
 • Følelser og sanseoplevelser
 • Mareridt
 • Forvrængede oplevelser af virkeligheden

Undgåelsesadfærd

Undgåelsesadfærd beskrives som en stærk trang til at undgå det, der minder om traumet. Dette for at undgå:

 • at blive trigget
 • at få flasbacks om traumet
 • at stå i samme situation eller følelse, som man havde under et traume

Man kan søge at undgå:

 • film, nyhedsudsendelser
 • bestemte sanseindtryk
 • situationer
 • steder
 • relationer
 • årsdage for traumet
 • en følelse man havde under traumet, f.eks angst, rædsel, tab af kontrol, følelsen af tvang, smerte, fastlåsthed mm.

Man kan have en ubevidst trang til at undgå alt, der kan give en følelse af fare, undertrykkelse, tvang, kontroltab eller andre svære følelser, man oplevede under et tidligere traume. Hos nogle kan undgåelsesadfærden tage så meget over, at man bliver bange for alt, der kan være potentielt farligt: trafikken, andre mennesker, livet i det hele taget, og man kan ende med helst at ville undgå at gå udenfor sin dør. Undgåelsesadfærd kan på den måde ende med isolation og ensomhed.

www.lptsd.dk
www.lptsd.dk

Vagtsomhed

Hjerne og krop er i en stresstilstand med øget alarmberedskab, hvilket kan vise sig ved:

 • Man forskrækkes nemt og farer sammen ved den mindste lyd
 • Øget irritabilitet og vredesudbrud
 • Søvnproblemer: Manglende søvn, mange opvågninger, mareridt
 • Tendens til mistro
 • Lydfølsomhed/ støjfølsomhed: lavere tolerance overfor høje lyde, gentagende lyde eller flere forskellige lyde på én gang
 • Stressfølelse i kroppen, evt med muskelspændinger, påvirket puls og åndedræt mm.

Hjerneforandringer og kognitivt besvær

Der ses ved hjernescanninger af folk med  PTSD flere forandringer i hjernen

 • Amygdala vokser og bliver mere aktiv. Den del af hjernen, der registrerer og handler på fare.
 • Hippocampus svinder og bliver mindre aktiv. Den del af hjernen, som blandt andet har betydning for positive  følelser, hukommelse og indlæring
 • Der ses ændringer i frontallappen. Den del der styrer de eksekutive funktioner, som omhandler opmærksomhed, overblik, struktur, planlægning, handling og fuldførelse

Hjerneforandringerne giver kognitive problemer 

 • Besvær med at huske dele af traumer
 • Problemer med korttidshukommelsen; man glemmer det, der lige er sket, sagt, gjort eller aftalt
 • Besvær med at formulere sig og huske ord
 • Koncentrationsbesvær: man kan opleve besvær med at læse, udføre almindelige dagligdagsopgaver, føre en samtale eller andet. Man afledes og forstyrres let, og man kan have svært ved flere lyde på én gang
 • Besvær med at multitaske, f.eks. føre en samtale samtidig med, at man kører bil. Besvær med at have flere gryder i gang ad gangen under madlavning eller lign.
 • Manglende overblik og besvær med at organisere, planlægge og strukturere, tage beslutninger, holde orden og overholde deadlines og aftaler
 • Svært ved at lære nyt
 • Udtalt kognitiv udtrætning af få, mindre opgaver
 • besvær med at tænke, fordi amygdala overtager
www.lptsd.dk
www.lptsd.dk

Kropslige reaktioner

Hjerneforandringerne medfører en række krosplige reaktioner. Amygdalas høje aktivitet betyder, at binyrerne sender flere streshormoner ud i kroppen, d.v.s. adrenalin, kortisol mm. Det viser sig i kroppen som

 • muskelspændinger
 • påvirket åndedræt; overfladisk vejrtrækning, hyperventilation
 • kropslig uro og anspændthed
 • smerter
 • søvnproblemer
 • et forhøjet kortisolniveau i kroppen påvirker fordøjelsessystemet, så det holder på fedtet, nedbryder muskelmasse og frigiver sukker til blodet 

FORSKELLEN PÅ PTSD OG KOMPLEKS PTSD

www.lptsd.dk

PTSD

Kan opstå efter et enkeltstående traume, det vi kalder choktraume, men der kan også være flere traumer bag en PTSD.

Diagnosekriterier

Kompleks PTSD

Forekommer oftest efter flere traumer eller efter gentagende traumer eller længerevarende traumer.

Diagnosekriterier

Har du brug for at tale med en fagperson?

Kontakt vores fagpersoner direkte via brevkassen og de vil gøre deres bedste for at rådgive dig.

www.lptsd.dk

Følg os på sociale medier

Scroll to Top