LAD OS TALE OM PTSD

Her på siden kan du læse mere om PTSD. Du kan læse om livet med PTSD, hvor du som ramt eller pårørende kan søge hjælp  samt forskellige typer af behandlinger. Skulle du have spørgsmål eller ønsker til hjemmesiden, er du meget velkomne til at sende os en mail.

Hvad er PTSD?

PTSD er en psykisk sygdom, der defineres som en traumeudløst stresslidelse. Udover at være en psykisk sygdom, ses ved PTSD forskellige hjerneforandringer og påvirkningerne af nervesystemet. PTSD har en betydning for livet og hverdagen for både den ramte og de pårørende. PTSD optræder i forskellige sværhedsgrader og i enten den rene form eller som Kompleks PTSD. Hvor svær PTSD den ramte har, afhænger af mange ting, herunder sværhedsgraden og varigheden af de udløsende traumer samt den enkeltes livsvilkår, andre ressourcer og effekt af behandling.

Livet med PTSD

Det vigtigste du kan gøre når du er PTSD-ramt er, at lytte til din krop og dine behov

Forværring

Ydre belastninger forværrer PTSD´ens symptomer.

Livsvilkår

PTSD er et ekstra livsvilkår, man skal forholde sig til, sammen med de sorger og glæder, ressourcer og problemer, man ellers har.

Accept

Accept af, at man har fået PTSD er et vigtigt skridt på vejen mod at leve godt med sin PTSD. Viden om og forståelse for sygdommen er afgørende, både hos den ramte selv og fra omgivelserne.

Behandling

Behandling er nødvendig og skal afstemmes med, hvad man kan tåle, på et givent tidspunkt i.f.t. at arbejde med sine traumer.

Pres

Pres udefra og stressede situationer forværrer PTSD-symptomerne.

Hvile

Ro og hvile er afgørende.

Når du er ramt af PTSD, ved du det måske ikke selv

Du kan opleve følgende

SØG HJÆLP

Det er ingen skam at søge afklaring på, hvad der er galt. Det er vigtigt at søge hjælp da din situation kan blive forværret. Lyt til dine omgivelser og spørg din læge til råds i.f.t., om dine symptpmer tyder på PTSD eller Kompleks PTSD. Din læge kan hjælpe dig videre i.f.t. udredning og behandling. 

BEHANDLINGSTYPER

Vi har her samlet en række behandlingsformer som du kan læse mere om ved at trykke på knappen

Har du en behandlingsform som du mener vi mangler her? Send os endelig en mail til info@landsforeningenforptsd.dk

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

Use this short paragraph to explain how you will deliver this benefit to the visitor if they decide to work with you.
Scroll to Top